"ROSA DEL CIEL"

Aria de la ópera Orfeo

C. Monteverdi.